Kurumsal sosyal sorumluluk algılarının demografik değişkenler açısından incelenmesi: Demir-çelik sektörü örneği


Öğrenci: BUKET BOZKURT

Danışman: Fatma Zehra Tan