Kurumsallaşmamış aile işletmelerinde yönetim aksaklıkları: İstanbul ili ticaret odasına kayıtlı aile işletmeleri üzerine bir araştırma


Öğrenci: YUNUS ERTEM

Danışman: Fatma Zehra Tan