Öğrenme engellerinin öğrenen örgüt algısına etkisi: Kamu kuruluşlarında bir araştırma


Öğrenci: DUYGU SEÇKİN

Danışman: Fatma Zehra Tan