Çalışanların Katılımcı Liderlik Uygulamalarına İlişkin Algılarının Belirlenmesi: Kardemir A.Ş. Örneği


Öğrenci: YILMAZ SEVİM

Danışman: Ozan Büyükyılmaz