Akademik personelin liderlik tarzı algısının örgütsel değişim ve yaratıcılık üzerine etkisi: Bir alan araştırması


Öğrenci: MUHAMMED EMRE ÖĞRÜNÇ

Danışman: Fatma Zehra Tan