Kurumsal İtibarın Örgütsel Bağlılık Üzerine Etkisinin Araştırılması: Karabük Üniversitesi Örneği


Öğrenci: BERRİN SANCI

Danışman: Ozan Büyükyılmaz