SAĞLIK PERSONELİNİN SERVİKS KANSERİ PAP SMEAR TESTİ BİLGİ, UYGULATMA DÜZEYİ VE ÖRGÜT KÜLTÜRÜ: KARABÜK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÖRNEĞİ


Öğrenci: SAADET TÜRKKAN

Danışman: FATMA ZEHRA TAN