Yöneticilerin 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile getirilen uygulamalara yönelik algı ve beklentilerinin analizi: Marmara Bölgesi örneği


Öğrenci: SUAT ÇALIŞKAN

Danışman: Fatma Zehra Tan