Kentsel ısı adası özelliği yüksek meydanlarda yağmur suyu hasadına yönelik uygun malzeme seçiminin araştırılması: KBÜ sosyal yaşam merkezi örnegi


Öğrenci: Sibel TEMİZKAN

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Merve Tuna Kayılı

Özet:

Sanayi devrimi ile birlikte doğaya salınan gaz miktarındaki artış, küresel ölçekte ısınmayı artırarak iklim değişikliğini meydana getirmektedir. Ortaya çıkan bu değişiklik, doğal kaynakları olumsuz etkileyerek kaynakların zamanla tükenmesine neden olmaktadır. Etkilenen doğal kaynaklardan birisi de su kaynaklarıdır. Günümüzde nüfus artışı, kentleşme ve iklim değişikliği gibi nedenler su kaynaklarının azalmasına neden olmaktadır. Sürdürülebilir mimarlık bağlamında suyun etkin kullanımı için binalardan yağmur suyunun toplanması, basit arıtma işlemlerinden geçirilmesi ve tekrar kullanılması su tasarrufu için alınabilecek önlemler arasındadır. Kentleşmede gözden kaçan hususlardan biriside ısı adalarıdır. Yapıların çevreleri ile birlikte tasarımı artık zorunlu hale gelmiştir. Peyzaj tasarımlarının sürdürülebilir mimarlık açısından içinde bulunduğumuz yüzyılda önemi oldukça fazladır. Şehirlerde ısı adalarının dış mekan ısıl konforuna olumsuz etkisinin azaltılmasındaki en etkili yöntem, yeşil alanların artırılması ve ısı adasının azaltılmasına yönelik kentsel üst örtü tasarımlarıdır. Bu bağlamda, çalışma kapsamında yerleşke içerisinde büyük ısı adası olarak nitelendirilebilen KBÜ Sosyal Yaşam Merkezi meydanının hem ısı adası özelliğinin ortadan kaldırılması hem de sahip olduğu büyük alana yağmur suyu toplama özelliğinin kazandırılması amacıyla, bir üst örtü önerilmiştir. Üst örtüde kullanılabilecek malzemeler ve malzeme seçimine etki eden faktörler yağmur suyu toplama verimi ve kentsel ısı adası özelliğinin azaltılması bağlamında belirlenmiş ve optimum malzeme çok kriterli karar verme yöntemlerinden biri olan PROMETHEE yöntemi ile belirlenmiştir. Sonuç olarak polikarbonat panel malzemesinin fiyat, çatı etkinlik ve albedo katsayısı özelliklerinden dolayı önerilen üst örtü için en uygun malzeme olduğuna karar verilmiştir.