Kültürün iç girişimcilik üzerine etkisi: Türkiye ve Almanya örnekleri


Öğrenci: HALİM KADRİ ÖZTÜRK

Danışman: Fatma Zehra Tan