Banka Yöneticilerinin Liderlik Tarzlarının İş Tatmini Üzerindeki Etkisi: Libya Örneği


Öğrenci: ABDALLAH AHMED A. ALNAGI

Danışman: Fatma Zehra Tan