Çalışanların insan kaynakları yönetimi uygulamalarına yönelik algılarının, örgütsel bağlılık ve iş tatmini üzerine etkileri: Hizmet sektöründe bir uygulama


Öğrenci: İSMAİL KARAKULLE

Danışman: Fatma Zehra Tan