Örgütsel öğrenme ve boyutlarının ilişkisel analizi: Sağlık kurumu çalışanları üzerine bir araştırma


Öğrenci: FURKAN FAHRİ ALTINTAŞ

Danışman: Fatma Zehra Tan