Etkileşimci ve Dönüştürücü Liderliğin İç Girişimcilik Davranışı Üzerine Etkisi


Öğrenci: MUSA KAYIŞ

Danışman: Ozan Büyükyılmaz