Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 1998 - 2003 Doktora

  Gazi Üniversitesi, Türkiye

 • 1994 - 1998 Yüksek Lisans

  Gazi Üniversitesi, Türkiye

 • 1989 - 1993 Lisans

  Gazi Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Metal Eğitimi Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2003 Doktora

  Tandiş refrakteri (MgO)-sıvı-çelik arayüzey ıslatma özelliklerinin araştırılması

  Gazi Üniversitesi

 • 1998 Yüksek Lisans

  Kupol ocağında kullanılan flakslardan kireçtaşı ve mermerin alternatif kullanımının gri dökme demirin mikro yapı ve mekanik özelliklerine etkisi

  Gazi Üniversitesi