Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Convolutional neural network approach for automatic tympanic membrane detection and classification

BIOMEDICAL SIGNAL PROCESSING AND CONTROL, cilt.56, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Determination of Tympanic Membrane Region in the Middle Ear Otoscope Images with Convolutional Neural Network Based YOLO Method

Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisi, cilt.22, ss.919-929, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Normal ve Kronik Hastalıklı Orta Kulak İmgelerinin Evrişimsel Sinir Ağları Yöntemiyle Tespit Edilmesi

Türkiye Bilişim Vakfı Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Dergisi, cilt.13, ss.1-10, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Son Üç Yılda Geliştirilen Metasezgisel Algoritmalar Hakkında Kısa Bir İnceleme

European Journal of Science and Technology, ss.463-477, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Urban Traffic Optimization with Real Time Intelligence IntersectionTraffic Light System

International Journal of Intelligent Systems and Applications in Engineering, cilt.6, ss.214-219, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Occupancy-based Surveillance with Wireless Camera Network for Public Safety: Creating Safe Places with Internet of Things to Live in Urban

International Journal of Trend in Scientific Research and Development (IJTSRD), cilt.2, ss.1569-1573, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Vocational Training in the European Union

Journal of Higher Education and Science, cilt.3, ss.38, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Anomaly Detection for Cyber-Security Based on Convolution Neural Network : A survey

2020 International Congress on Human-Computer Interaction, Optimization and Robotic Applications (HORA), Ankara, Turkey, 26 - 28 Haziran 2020

Chronic Tympanic Membrane Diagnosis based on Deep Convolutional Neural Network

2019 4th International Conference on Computer Science and Engineering (UBMK), Samsun, Turkey, 11 - 15 Eylül 2019

Normal and Acute Tympanic Membrane Diagnosis based on Gray Level Co-Occurrence Matrix and Artificial Neural Networks

2019 International Artificial Intelligence and Data Processing Symposium (IDAP), Malatya, Turkey, 21 - 22 Eylül 2019

Satin Bowerbird Optimizasyon Algoritması ile Gezgin Satıcı Probleminin Çözümü

8. ULUSLARARASI MESLEK YÜKSEKOKULLARI SEMPOZYUMU, Sinop, Türkiye, 11 - 13 Haziran 2019, cilt.2, ss.637-645

Short-Term Load Forecasting by Knowledge Based Systems on the basis of Priority Index for Selection of Similar Days

International Conference on Cyber Security and Computer Science (ICONCS’18), 18 - 20 Ekim 2018

Optimal Foraging Algorithm (OFA) for Solving Constrained Optimization Problems

International Conference on Cyber Security and Computer Science (ICONCS’18), 18 Ekim - 20 Aralık 2018

An inventive method for eco-efficient operation ofhome energy management system

International Conference on Cyber Security and Computer Science (ICONCS 2018), 18 - 20 Ekim 2018

Systematic Literature Review on Security Vulnerabilities and Attack Methods in Web Services

International Conference on Advanced Technologies, Computer Engineering and Science (ICATCES’18), 11 - 13 Mayıs 2018

The Effects of Ransom Software on IoT (Internet of Things) Systems

International Conference on Advanced Technologies, Computer Engineering and Science (ICATCES’18), 11 - 13 Mayıs 2018

Endüstride Iot İle Güvenli Uzaktan Bakım Sistemi

Akademik Bilişim 2018, Türkiye, 31 Ocak - 02 Şubat 2018

Veri Tabanlarını Tehdit Eden Unsurlar Sql Enjeksiyonları

Akademik Bilişim 2018, Türkiye, 31 Ocak - 02 Şubat 2018

Solving the Tension/Compression Spring Design Problem by an Improved Firefly Algorithm

1st International Workshop on Informatics and Data- Driven Medicine (IDDM), Lviv, Ukrayna, 28 - 30 Kasım 2018, cilt.2255, ss.14-20 identifier identifier

Internet of Things for Public Safety: Creating Safe Places to Live in Urban

3th International Conference on Engineering and Natural Sciences (ICENS 2017), Budapest, Macaristan, 3 - 07 Mayıs 2017, ss.276

Classification of Network Movements with KNN in Network Attack Prevention Systems

International Conference on Recent Advances in Engineering and Technology (ICRAET) , 2017, KIEV, Ukrayna, 17 - 18 Mayıs 2017

An Improved Firefly Algorithm for Engineering Design Optimization: Welded Beam Design Problem

16th International Multiconference -Information Society 2013, 7 - 11 Ekim 2013

An Improved Fırefly Algorıthm For Engıneerıng Desıgn Optımızatıon Welded Beam Desıgn Problem

Intelligent Systems 2013 conference of the 16th International Multiconference Information Society 2013, 7 - 11 Ekim 2013

Veri madenciliğinde kayıp veriler için kullanılan yöntemlerin karşılaştırılması

Akademik Bilişim Konferansı, Antalya, Türkiye, 23 - 25 Ocak 2013, ss.23-25

Yönetim Sistemlerinde Bilişim Teknolojilerinin Önemi Ve Karar Destek Sistemleri

4 th. International World of Turk Social Science Congres, 11 - 14 Haziran 2006

Bulanik Uzman Sistem Yardimiyla Bir Tohum Dağitma Modeli

4 th. International Advanced Technologies Symposium, 28 - 30 Eylül 2005

A Model of Seminal Dispensation with Aid of Fuzzy Expert System

4 th. International Advanced Technologies Symposium, 28 - 30 Eylül 2004