Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Karabük İl Merkezinde Bulunan Şehit Şendoğan Topçu İlkokulunun Bedensel Engelli Bireyler İçin Ulaşılabilirliğinin İncelenmesi

Uluslararası Muhendislik Arastirma ve Gelistirme Dergisi, cilt.11, ss.496-506, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

A Research on the Development of Shopping Buildings in Historical Process Example of Çankırı

Online Journal of Art and Design, cilt.6, ss.1-20, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Engelsiz Erişim Açısından Karabük İlinde Bulunan İlk ve Orta Öğretim Okul Binalarının İncelenmesi

Bartın Üniversitesi Mühendislik ve Teknoloji Bilimleri (MÜTEB) Dergisi, cilt.6, ss.33-48, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Accessibility Condition of Primary and Secondary School Buildings for Disabled People in the City of Karabük

J. Int. Environmental Application Science, cilt.12, ss.238-243, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

KTÜ Kongre Merkezi - Trabzon

Yapı Dünyası, ss.33-42, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kilit Beton Kaplamaların Tasarımı

Yapı Dünyası, ss.10-14, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tarihi Yapılardaki Yığma Kemer Sistemleri Üzerine Bir İrdeleme

Yapı Dünyası, ss.8-14, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Safranbolu Kent Formunun Tarihsel Serüveni ve Morfolojik İncelemesi

II. Kentsel Morfoloji Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 31 Ekim - 02 Kasım 2018

Eğitim Yapılarında Uygulanan ”Tip Proje” Kullanımında Ortaya Çıkan Sorunlar: Pasif İklimlendirme

III. ULUSLARARASI RATİNG AKADEMİ KONGRESİ:UYGULAMALI BİLİMLER, Lviv, Ukrayna, 6 - 07 Eylül 2018, ss.101-114

Yenilikçi Sayısal Tasarım Araçlarıyla Katılımcı Konut Tasarımı

II. ULUSLARARASI KENT ARAŞTIRMALARI KONGRESİ, İstanbul, Türkiye, 11 - 13 Mayıs 2016, ss.436-452

Mimarlık Eğitiminde Doğal Afetlerin Günümüzdeki Durumu

Uluslararası Doğal Afetler ve Afet Yönetimi Sempozyumu 2016 - DAAYS’16, Karabük, Türkiye, 2 - 04 Mart 2016

Afet Sonrası Kalıcı Konutların Mimari Özelliklerinin Belirlenmesi: Karabük Örneği

Uluslararası Doğal Afetler Ve Afet Yönetimi Sempozyumu (DAAYS’16), Karabük, Türkiye, 2 - 04 Mart 2016

The Current Status of Natural Disasters in Architecture Education

International Symposium on Natural Hazards and Hazard Management, 2 - 04 Mart 2016, ss.648-653

Çankırı’daki Tarihi Çeşmelerin Durumu ve Bunlara Yönelik Yapılması Gereken İyileştirmeler

VIII. Uluslararası Türk Kültürü, Sanatı ve Kültürel Mirası Koruma Sempozyumu / Sanat Etkinlikleri, Konya, Türkiye, 15 - 17 Mayıs 2014, ss.103-109

Ahşap Yapıların Deprem Yükleri Altında Farklı Yönetmeliklere Göre Tasarımlarının Karşılaştırılması

Sakarya Uluslararası Deprem Sempozyumunu “İlk on yılında Marmara Depreminin Öğrettikleri, 1 - 02 Ekim 2009, ss.8-18