Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

AYDINLANMA PARADİGMASI VE MODERN DEVLET ÜZERİNE BİR TARTIŞMA

Dönüşen Uluslararası SistemdeDevletlerin Dünyası Kongresi, Türkiye, 15 - 16 Ekim 2018, ss.214-217

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DİPLOMASİNİN PROPAGANDADAN KAMU DİPLOMASİSİNE DÖNÜŞÜMÜ

II. ULUSLARARASIBİLİMSEL VE MESLEKİÇALIŞMALAR SEMPOZYUMU (BILMES 2018), 5 - 08 Temmuz 2018

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ GÜVENLİĞİ

I.ULUSLARARASI İKSAD SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Mardin, Türkiye, 9 - 11 Mart 2018, ss.249

TÜRKİYE’NİN NÜKLEER ENERJİ ATILIMININ TÜRK DIŞ POLİTİKASI AÇISINDAN ÖNEMİ

1. ULUSLARARASI SOSYALBEŞERİ VE EĞİTİMBİLİMLERİ KONGRESİ, İstanbul, Türkiye, 22 - 23 Aralık 2017, ss.22-23

Kitap & Kitap Bölümleri

Türkiye’xxnin Avrasya Eksenli Yumuşak Gücü Üzerine Bazı Tespitler

Yumuşak Güç ve Kamu Diplomasisi Üzerine Akademik Analizler, Yılmaz AyhanNuri, Kılıçoğlu Gökmen, Editör, Nobel Akademik Yayınları, Ankara, ss.113-134, 2018