Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

A Study On the Relationship Between Cultural Adaptation and Religious Coping of Refugee Students

CUMHURIYET ILAHIYAT DERGISI-CUMHURIYET THEOLOGY JOURNAL, cilt.23, ss.127-147, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

A Study on Relationship between Academic Motivation and Psychological Well-Being in Students of Theology Faculty

ILAHIYAT TETKIKLERI DERGISI-JOURNAL OF ILAHIYAT RESEARCHES, ss.321-341, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Tendency of University Students towards Values and Relation of Religiousness & Values (Sample of Karabuk)

TARIH KULTUR VE SANAT ARASTIRMALARI DERGISI-JOURNAL OF HISTORY CULTURE AND ART RESEARCH, cilt.6, ss.913-943, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

15 Temmuz Darbe Girişiminin Üniversite Öğrencilerinin Müslüman Algısı Üzerindeki Etkisi

Journal of Turkish Studies, cilt.12, ss.401-422, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Psiko-Teolojik Açıdan Kadına Yönelik Şiddet Olgusu: Teorik Ve Uygulamalı Bir Çal

Journal of Turkish Studies, cilt.12, ss.249-276, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Empati ve Dindarlık Arasındaki İlişki

İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, cilt.5, ss.2758-2781, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Psiko-Sosyal Açıdan İnönü Dönemi Dinî Hayatla İlgili Bazı Değerlendirmeler

TARIH KULTUR VE SANAT ARASTIRMALARI DERGISI-JOURNAL OF HISTORY CULTURE AND ART RESEARCH, cilt.3, ss.60-87, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Yasaklı Dönemde Trabzon’da Dini Hayat

1. Uluslararası Geçmişten Günümüze Trabzon’xxda Dini Hayat Sempozyumu, Trabzon, Türkiye, 8 - 10 Ekim 2015, cilt.2, ss.799-810

Birlikte Yaşamanın İmkanı Olarak Öteki yi Anlamak

Hz. Peygamber ve Birlikte Yaşama Hukuku, Mardin, Türkiye, 17 - 19 Nisan 2015

Psiko Teolojik Açıdan Kadına Yönelik Şiddet Olgusu

2. Uluslararası Disiplinlerarası Kadın Araştırmaları Kongresi, Sakarya, Türkiye, 11 - 13 Aralık 2015

Kitap & Kitap Bölümleri

Diğer Yayınlar

PSİKOLOJİ VE DİN

Diğer, ss.307-318, 2008