Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

A Study On the Relationship Between Cultural Adaptation and Religious Coping of Refugee Students

CUMHURIYET ILAHIYAT DERGISI-CUMHURIYET THEOLOGY JOURNAL, cilt.23, ss.127-147, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

A Study on Relationship between Academic Motivation and Psychological Well-Being in Students of Theology Faculty

ILAHIYAT TETKIKLERI DERGISI-JOURNAL OF ILAHIYAT RESEARCHES, ss.321-341, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Tendency of University Students towards Values and Relation of Religiousness & Values (Sample of Karabuk)

TARIH KULTUR VE SANAT ARASTIRMALARI DERGISI-JOURNAL OF HISTORY CULTURE AND ART RESEARCH, cilt.6, ss.913-943, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

15 Temmuz Darbe Girişiminin Üniversite Öğrencilerinin Müslüman Algısı Üzerindeki Etkisi

Journal of Turkish Studies, cilt.12, ss.401-422, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Psiko-Teolojik Açıdan Kadına Yönelik Şiddet Olgusu: Teorik Ve Uygulamalı Bir Çal

Journal of Turkish Studies, cilt.12, ss.249-276, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Empati ve Dindarlık Arasındaki İlişki

İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, cilt.5, ss.2758-2781, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Psiko-Sosyal Açıdan İnönü Dönemi Dinî Hayatla İlgili Bazı Değerlendirmeler

TARIH KULTUR VE SANAT ARASTIRMALARI DERGISI-JOURNAL OF HISTORY CULTURE AND ART RESEARCH, cilt.3, ss.60-87, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Merhametli Çocuk Yetiştirmenin Psikolojik Temelleri

Uluslararası Mevlid-i Nebi Sempozyumu, ”Peygamberimiz ve Çocuk”, 6 - 08 Kasım 2020

Mülteci Öğrencilerin Kültürel Uyumları ile Dinî Başa Çıkmaları Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma

1. Uluslararası İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Kongresi, 23 - 25 Kasım 2018

Cumhuriyet Dönemi Din Politikalarının Bireyin Din Algısı Üzerindeki Etkileri

Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Malaga, İspanya, 18 - 24 Eylül 2017

Üniversite Öğrencilerinde Dindarlık-Değer İlişkisi: Karabük Örneği

2. Avrasya Pozitif Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye, 12 - 14 Mayıs 2017, ss.302

Empati ve Dini İnanç Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma

1. Avrupa Pozitif Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye, 28 - 30 Nisan 2016, ss.149

Yasaklı Dönemde Trabzon’da Dini Hayat

1. Uluslararası Geçmişten Günümüze Trabzon’xxda Dini Hayat Sempozyumu, Trabzon, Türkiye, 8 - 10 Ekim 2015, cilt.2, ss.799-810

Birlikte Yaşamanın İmkanı Olarak Öteki yi Anlamak

Hz. Peygamber ve Birlikte Yaşama Hukuku, Mardin, Türkiye, 17 - 19 Nisan 2015

Psiko Teolojik Açıdan Kadına Yönelik Şiddet Olgusu

2. Uluslararası Disiplinlerarası Kadın Araştırmaları Kongresi, Sakarya, Türkiye, 11 - 13 Aralık 2015

Kitap & Kitap Bölümleri

YÜKLEME, KAYGI ve BAŞA ÇIKMA BAĞLAMINDA COVID-19 SALGININA DİNÎ BAKIŞ

DİNDARLIK, KİŞİLİK VE RUH SAĞLIĞI, Nevzat Gencer,Muammer Cengil, Editör, Çamlıca Yayınları, İstanbul, ss.255-284, 2020

KARMA VE AYRIK SINIF UYGULAMALARININ AKADEMİK MOTİVASYON ÜZERİNE ETKİSİ, İLAHİYAT FAKÜLTELERİ ÖRNEĞİ

YÜKSEK DİN ÖĞRETİMİ, Z. Şeyma ALTIN, Editör, Değerler Eğitimi Merkezi, İstanbul, ss.455-481, 2018

Diğer Yayınlar

PSİKOLOJİ VE DİN

Diğer, ss.307-318, 2008